Redacción del Proyecto de Trazado ...

La SOCIEDADE de DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DAS ILHAS DE BOA VISTA E MAIO, S.A. ha contratado a SISTEMA INGENIERIA para la “Redacción del Proyecto de Trazado y de Construcción de la Via Estructurante da Ilha da ...